Ocelový objekt s názvem KOKON je bytostným příkladem proměny.
Odkazuje 
na její důležitost v různých oblastech našeho bytí, lidského myšlení a vnímání světa okolo nás.
Propletené ocelové pruty jsou metaforickým 
znázorněním onoho cyklení, neustále se měnící situace a možné předzvěsti našeho vývoje.
Připomíná nám tak důležitost proměny jako takové, pomíjivost minulosti a její přeměnu v něco nového.
Více si můžete přečíst a shlédnou videa zde - KLIKNI