KOKON - site-specific object

KOKON - site-specific object


KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object

Pokud jste se právě ocitli na tomto blogu, pak jste přišli z webu a nebo jste načetli QR code ze štítku u sochy KOKON, která je v areálu Nové Zbrojovky v Brně. 

ODHALENÍ SOCHY PROBĚHLO 21.4. 2023 v 18:00 hodin. 
Akce proběhla za podpory Industra Art a Brno Art Week.

Video, které doprovázelo slavnostní odhalení a které dokresluje celý proces a vznik díla:
VIDEO MŮŽETE VIDĚT ZDE

Reportáž o ocelovém objektu KOKON v celém kontextu Nové Zbrojovky.
REPORTÁŽ ZDE

ANOTACE
ocelového objektu KOKON
.

Ocelový objekt s názvem KOKON je bytostným příkladem proměny. Odkazuje
na její důležitost v různých oblastech našeho bytí, lidského myšlení a
vnímání světa okolo nás. Propletené ocelové pruty jsou metaforickým
znázorněním onoho cyklení, neustále se měnící situace a možné předzvěsti
našeho vývoje. Připomíná nám tak důležitost proměny jako takové,
pomíjivost minulosti a její přeměnu v něco nového.

Celý koncept, idea, materiálové i prostorové pojetí objektu vedou diváka
k vnímání KOKONU jako site-specific objektu. Jehož významové vrstvy se
opírají o historický kontext lokality Nové Zbrojovky, její stávající
proměnu a novou budoucnost. Gabriel Bardon je uměleckým rezidentem v
ateliérech INDUSTRA LABS, aktivně pracuje s geniem loci transformující
se lokality, kterou fyzicky recykluje a poukazuje tím tak na její
dlouhodobou udržitelnost.

/

TRANSFORMACE v INDIGES

Výstava, která proběhla v lednu 2019 v galerii INDIGES, byla samostatným přehledem práce posledních dvou let. Přesto, že jsme zde mohli vidět převážně objektovou tvorbu, bylo zde i několik obrazů větších formátů. Galerie INDIGES je černobílý prostor ateliérového charakteru, kde díla krásně sedla. K příjemnému průběhu akce přispěla hojná návštěvnost lidí a svižné tóny hudební dvojce,  vystupující pod názvem Swing Pigs. Prohlédněte si vybraná fota z výstavy.

více
/

KATALOG

Dva útlé katalogy s díly Gabriela Bardona. V elektronické verzi zašlu na vyžádání e-mailem.  

více
/

ANONYMNÍ

PSÁNO V DOBĚ ROUŠKOVÉ. Vlastně až teď mi dochází, jak tato má starší práce předvídala dobu, jenž pozvolna přicházela a nyní je vidět v celé své kráse. Nemám ambice tvořit umění reagující na politické dění, ale je podvědomou vlastností každého člověka, natož umělce, odrážet tyto zkutečnosti, ať jsou veselé či nikoliv. Hlava s názvem Anonymní portrét je tím důkazem, že tomu tak je. Popřené jednotlivé části v obličeji, jenž patří mezi základní lidské smysly napovídá, že tento anonymní člověk jehož hlava je zde ztvárněná, nemůže vidět co se kolem něj děje ve skutečnosti. Jen slyší všeobecně popisovanou skutečnost. Cítí strach a zmatek. Paniku a všeobecnou dezorientaci. Čemu pak věřit, když si to nemohu ověřit, že? Jak hledat pravdu s těmito "hendikepy"? Ať se to bude zdát třeba i přehnané, dílo bylo myšleno tak, že se počítá se smyslem dalším a tím je intuice. Vlastně to celé má být jakési vzdání holdu Intuici. Smysl, jenž lidé ponoření do nitra v tichu a beze strachu uslyší, a který jediný je slyšet bez uší a je vidět bez očí. Máme pak chuť toto nově objevené říci, co říci, zakřičet, ať už to všichni vědí, ale něco nám v tom brání. (Jak výstižným symbolem tohoto je rouška = páska přes ústa). Přejme si, aby nám nikdy nebyla odejmuta intuice. Důležitý smysl jenž je v lidském těle popíran celá tisíciletí. Jakýsi kompas, jenž nám ukazuje správný směr. A my mohli postupně člověk po člověku dojít k tomu ...

více
/

BRAIN OFF výstava BRNO

Přestože se dosud mohlo zdát, že někdy ve svém okouzlení formální dokonalostí zachází umělec až příliš daleko, od vycizelovaných forem například svého dřívějšího sofistikovaného cyklu „Metamorfóz“ jako by se teď navracel k tvůrčímu vyjádření oné prapůvodní archetypální podstaty věcí. Snaha postihnout ty elementární prvky, z nichž je utvářen tento svět - a jeho podstatu plnou protikladů, se promítá také do malířské práce, zejména té využívající k zobrazení polarity monochromní škály odstínů bílé, šedé a černé. Výsledné formální vyznění díla však pro Gabriela Bardona nepřestává být důležité a je oním pomyslným spojením mezi smysly diváka a východiskem sdílení pro něj klíčových témat. Autorem zvolený název výstavy BRAIN – OFF tak odkazuje právě na ta neprobádaná místa naší mysli – ta vytržení z tohoto světa někde na pomezí vědomého a nevědomého. Ono zkoumání hranic mezi prostorem imaginace, podvědomě vymezeném vnímáním vlastního nitra, a místem jasně definovaným materií tohoto světa. Obsahy k nám tak proudí spíše mimoděk a prostřednictvím řady asociací, kdesi na rozhraní okolního světa a toho iracionálního, co nás přesahuje. A na rozdíl od zcela záměrného zkoumání možností materiálu, nalézání formy a kompozice, způsob, jakým Gabriel uchopuje toto tázání, je spíše intuitivní a připomíná se momenty určité nahodilosti, díky které lze mnohdy takřka bezděčně dát prostor prosazení se věcem - jak jsou. Umělec pak zprostředkovává vlastně své pojetí základních otázek spojených s bytím a existencí člověka jako takovou, tedy těch primárních otázek, které jsou již ze své podstaty přítomny nejen ve všem, co nás obklopuje - ale také v nitru každého z nás. Mgr. et Mgr. Soňa Novotná

více
/

KOKON - site-specific object

Pokud jste se právě ocitli na tomto blogu, pak jste přišli z webu a nebo jste načetli QR code ze štítku u sochy KOKON, která je v areálu Nové Zbrojovky v Brně.  ODHALENÍ SOCHY PROBĚHLO 21.4. 2023 v 18:00 hodin.  Akce proběhla za podpory Industra Art a Brno Art Week. Video, které doprovázelo slavnostní odhalení a které dokresluje celý proces a vznik díla: VIDEO MŮŽETE VIDĚT ZDE Reportáž o ocelovém objektu KOKON v celém kontextu Nové Zbrojovky. REPORTÁŽ ZDE ANOTACE ocelového objektu KOKON. Ocelový objekt s názvem KOKON je bytostným příkladem proměny. Odkazuje na její důležitost v různých oblastech našeho bytí, lidského myšlení a vnímání světa okolo nás. Propletené ocelové pruty jsou metaforickým znázorněním onoho cyklení, neustále se měnící situace a možné předzvěsti našeho vývoje. Připomíná nám tak důležitost proměny jako takové, pomíjivost minulosti a její přeměnu v něco nového. Celý koncept, idea, materiálové i prostorové pojetí objektu vedou diváka k vnímání KOKONU jako site-specific objektu. Jehož významové vrstvy se opírají o historický kontext lokality Nové Zbrojovky, její stávající proměnu a novou budoucnost. Gabriel Bardon je uměleckým rezidentem v ateliérech INDUSTRA LABS, aktivně pracuje s geniem loci transformující se lokality, kterou fyzicky recykluje a poukazuje tím tak na její dlouhodobou udržitelnost.

více
/

NEČEKANÝ PROJEV


více