BRAIN OFF výstava BRNO

BRAIN OFF výstava BRNO


Přestože se dosud mohlo zdát, že někdy ve svém okouzlení formální dokonalostí zachází umělec až příliš daleko, od vycizelovaných forem například svého dřívějšího sofistikovaného cyklu „Metamorfóz“ jako by se teď navracel k tvůrčímu vyjádření oné prapůvodní archetypální podstaty věcí. Snaha postihnout ty elementární prvky, z nichž je utvářen tento svět - a jeho podstatu plnou protikladů, se promítá také do malířské práce, zejména té využívající k zobrazení polarity monochromní škály odstínů bílé, šedé a černé.

Výsledné formální vyznění díla však pro Gabriela Bardona nepřestává být důležité a je oním pomyslným spojením mezi smysly diváka a východiskem sdílení pro něj klíčových témat. Autorem zvolený název výstavy BRAIN – OFF tak odkazuje právě na ta neprobádaná místa naší mysli – ta vytržení z tohoto světa někde na pomezí vědomého a nevědomého. Ono zkoumání hranic mezi prostorem imaginace, podvědomě vymezeném vnímáním vlastního nitra, a místem jasně definovaným materií tohoto světa. Obsahy k nám tak proudí spíše mimoděk a prostřednictvím řady asociací, kdesi na rozhraní okolního světa a toho iracionálního, co nás přesahuje. A na rozdíl od zcela záměrného zkoumání možností materiálu, nalézání formy a kompozice, způsob, jakým Gabriel uchopuje toto tázání, je spíše intuitivní a připomíná se momenty určité nahodilosti, díky které lze mnohdy takřka bezděčně dát prostor prosazení se věcem - jak jsou. Umělec pak zprostředkovává vlastně své pojetí základních otázek spojených s bytím a existencí člověka jako takovou, tedy těch primárních otázek, které jsou již ze své podstaty přítomny nejen ve všem, co nás obklopuje - ale také v nitru každého z nás.

Mgr. et Mgr. Soňa Novotná
/

NEČEKANÝ PROJEV u Domu umění

NEČEKANÝ PROJEV Objekt vystavený současně s probíhajícím Brno Art Open (BAO) v roce 2019   NEČEKANÝ PROJEV je konceptuální umění s pozitivním záměrem vytvořit vizuálně-ideové překvapení pro diváka BAO. Nicméně pracovalo i s možností oslovit jakéhokoliv náhodného všímavého diváka.  

více
/

KOKON - site-specific object

Pokud jste se právě ocitli na tomto blogu, pak jste přišli z webu a nebo jste načetli QR code ze štítku u sochy KOKON, která je v areálu Nové Zbrojovky v Brně.  ODHALENÍ SOCHY PROBĚHLO 21.4. 2023 v 18:00 hodin.  Akce proběhla za podpory Industra Art a Brno Art Week.

více
/

BRAIN OFF výstava BRNO

Přestože se dosud mohlo zdát, že někdy ve svém okouzlení formální dokonalostí zachází umělec až příliš daleko, od vycizelovaných forem například svého dřívějšího sofistikovaného cyklu „Metamorfóz“ jako by se teď navracel k tvůrčímu vyjádření oné prapůvodní archetypální podstaty věcí. Snaha postihnout ty elementární prvky, z nichž je utvářen tento svět - a jeho podstatu plnou protikladů, se promítá také do malířské práce, zejména té využívající k zobrazení polarity monochromní škály odstínů bílé, šedé a černé.

více
/

ANONYMNÍ

PSÁNO V DOBĚ ROUŠKOVÉ. Vlastně až teď mi dochází, jak tato má starší práce předvídala dobu, jenž pozvolna přicházela a nyní je vidět v celé své kráse. Nemám ambice tvořit umění reagující na politické dění, ale je podvědomou vlastností každého člověka, natož umělce, odrážet tyto zkutečnosti, ať jsou veselé či nikoliv. Hlava s názvem Anonymní portrét je tím důkazem, že tomu tak je.

více
/

KATALOG

Dva útlé katalogy s díly Gabriela Bardona. V elektronické verzi zašlu na vyžádání e-mailem.  

více
/

TRANSFORMACE v INDIGES

Výstava, která proběhla v lednu 2019 v galerii INDIGES, byla samostatným přehledem práce posledních dvou let. Přesto, že jsme zde mohli vidět převážně objektovou tvorbu, bylo zde i několik obrazů větších formátů. Galerie INDIGES je černobílý prostor ateliérového charakteru, kde díla krásně sedla. K příjemnému průběhu akce přispěla hojná návštěvnost lidí a svižné tóny hudební dvojce,  vystupující pod názvem Swing Pigs. Prohlédněte si vybraná fota z výstavy.

více