NEČEKANÝ PROJEV u Domu umění

NEČEKANÝ PROJEV u Domu umění


NEČEKANÝ PROJEV u Domu umění
NEČEKANÝ PROJEV u Domu umění
NEČEKANÝ PROJEV u Domu umění
NEČEKANÝ PROJEV u Domu umění
NEČEKANÝ PROJEV u Domu umění
NEČEKANÝ PROJEV u Domu umění
NEČEKANÝ PROJEV u Domu umění
NEČEKANÝ PROJEV u Domu umění
NEČEKANÝ PROJEV u Domu umění
NEČEKANÝ PROJEV u Domu umění
NEČEKANÝ PROJEV u Domu umění
NEČEKANÝ PROJEV u Domu umění
NEČEKANÝ PROJEV u Domu umění

NEČEKANÝ PROJEV

Objekt vystavený současně s probíhajícím Brno Art Open (BAO) v roce 2019

 

NEČEKANÝ PROJEV je konceptuální umění s pozitivním záměrem vytvořit vizuálně-ideové překvapení pro diváka BAO. Nicméně pracovalo i s možností oslovit jakéhokoliv náhodného všímavého diváka.

 

Dílo bylo v rámci svého konceptu vystaveno za přesně daných okolností.

Místo – veřejné prostranství před Domem umění v Brně.

Termín – dočasná instalace v posledním týdnu probíhající akce Brno Art Open 2019.

Způsob prezentace – záměrem bylo, aby objekt působil jako oficiální součást BAO.

 

Při instalaci se pracovalo s efektem náhodného zjevení se objektu a stejně tak jeho nečekaného zmizení / zániku. Proto byla socha připravena tak, aby ji bylo možné nainstalovat i deinstalovat během pár vteřin.

Drobný objekt byl umístěn na sloup veřejného osvětlení před budovou Domu umění v Brně „pod rouškou tmy“ v brzkých ranních hodinách.

 

Socha měla na první pohled všechny atributy oficiálních děl vystavovaných během BAO,

samozřejmě ale nebyla uvedena v žádných propagačních materiálech akce, nebyla nikde evidována ani oficiálně instalována.

Byla označena standardní destičkou s popisem v identickém designu a materiálu jako ty, které doprovázely všechny objekty vystavené v té době ve městě v rámci BAO. Na této popisce bylo místo jména autora uvedeno NO NAME a jako pořadové číslo pro orientaci mezi díly v katalogu BAO bylo číslo 0.

 

V den instalace byl odeslán Domu umění e-mail z fiktivní adresy, s vyjádřením, že se jedná o dočasnou sochařskou intervenci a také s osvětlením ideje projektu.

 

Objekt zde byl do poslední noci celého projektu BAO, kdy byl deinstalován, aniž by po něm zůstala jakákoliv stopa.

 

 

Co je Brno Art Open?

Projekt Brno Art Open / Sochy v ulicích vznikl v roce 2008 pod hlavičkou brněnského Domu umění. Prvotním impulzem pro vznik BAO byla snaha o vytvoření organizačních podmínek pro to, aby se v Brně mohla odehrávat setkání umělců, jejichž cílem by byly intervence do veřejného prostoru. Výtvarné umění mělo podle této idey sloužit jako médium dialogu mezi městem a jeho obyvateli, a tento charakter si bienále zachovalo dodnes.


 

Níže je možné si přečíst celou myšlenkovou část konceptu, jenž byla toho rána odeslána Domu umění.

--------------

NO NAME

Nečekaný projev

Unexpected manifest

 

Autor se nehlásí k žádnému náboženství, přesto vnímá projevy mystického světa v naší realitě. A právě tyto zkušenosti promítá do své tvorby. Ztvárňuje projevy z jiných dimenzí bytí, svět, který není brán v hlavním proudu západní kultury příliš vážně a věda s ním teprve začíná počítat.

 

Ještě před pár lety nebylo běžné, často ani možné, ve společnosti tyto fenomény jako je intuice, nadsmyslné vnímání a podobné zohledňovat. Přitom na podvědomé úrovni člověk využívá pouze tyto ukazatele. Nyní se stále intenzivněji ukazuje, že bez těchto neviditelných stránek bytí nenastává ten správný vývoj jedince, ani celé společnosti. Stagnující společnost se rozvine pouze tehdy, když přijme a propojí tyto různé světy, spiritualitu a hmotu.

 

V porovnání s širokým úhlem pohledu, který vidí svět a život v této realitě ve všech souvislostech, je oblast vnímaná námi lidmi v převážné většině jen pouhým drobným výsekem z koláče celistvosti.

 

Dílo s číslem 0, jenž je umístěno před domem umění v Brně na sloupu osvětlení, je jakýmsi výtvarně zpracovaným projevem existence jiné dimenze ve veřejném prostoru. Je upozorněním, že je něco víc, než běžně naše oči vidí a naše vjemy stačí obsáhnout.

 

Je vírou v to, že je v našich možnostech uvidět širší rozměr bytí.

Je mementem toho co opomínáme.

Je ukázkou, že to vidět lze.

 

Berme tento projev vážně a nestavme se k této i jiné nahodilosti jako k něčemu co obtěžuje, přebývá, je nerado viděno. Ale naopak ho vnímejme, jako něco co rozšiřuje naše možnosti. Tato výtvarná analogie k nadpřirozeným projevům v našem světě je připomínkou, že tyto výzvy se v našich životech dějí. Stejně tak jak přišly, zase odejdou a to je osudem i tohoto díla.

 

Ne nadarmo autor dílo umístil do kulturně známého bodu, kolem něhož se běžně pohybují proudy lidí. Třeba instalace přiměje někoho z nich se v každodenním shonu zastavit na pár pomíjivých okamžiků a popřemýšlet nad smyslem díla. Nečekaně objevený objekt může divákovu mysl vést jiným směrem než sochy avizované.

 

Dům umění je známou kulturní budovou a jeho okolí je často pro kulturní akce využíváno.

Jde tedy o půdu, kde tyto výtvarné projevy lze najít pravděpodobněji. Stejně jako na magickém místě je pravděpodobnější zažít mystický zážitek.

 

Sloup je zase možností jak dílo umístit nad běžnou perspektivu, v níž se pohybuje lidská pozornost. Objekt objeví jen člověk, který umí své okolí opravdu vnímat, teprve hledající divák uvidí tento projev, stejně tak jako duchovně hledající, nachází odpovědi na své otázky.

 

V rámci akce Brno Art Open, jsou lidé zvyklí se v ulicích setkávat s výtvarnými objekty, doplněnými graficky sjednocenými tabulkami s jejich popiskem. Lidé chodí s mapkou vyznačených míst instalací soch po Brně jako v galerii a hledají předměty zájmu. To představuje analogii dnešního světa, kdy je vše naplánované a jasné.

 

Oproti tomu právě stojí nahodilost, se kterou se pozorovatel setká když narazí na objekt s číslem 0, který je opatřen shodnou tabulkou. To symbolizuje onu neplánovanost a neuchopitelnost rozumem. Skutečnost, že objekt není v doprovodných materiálech Brno Art Open nikde uveden a přitom by jej tam divák čekal vyvolává různé otázky a rozporuplné pocity typu někde je chyba, tohle tady nemá být a podobně.

 

Právě tyto úvahy mohou vznikat jen v době probíhajícího projektu Brno Art Open a proto je v tuto dobu objekt představen. Zároveň autor nechce svým projevem samotné Brno Art Open nijak poškodit, maximálně ozvláštnit, a proto je objekt osazen jen dočasně v posledním týdnu probíhající akce.

/

NEČEKANÝ PROJEV u Domu umění

NEČEKANÝ PROJEV Objekt vystavený současně s probíhajícím Brno Art Open (BAO) v roce 2019   NEČEKANÝ PROJEV je konceptuální umění s pozitivním záměrem vytvořit vizuálně-ideové překvapení pro diváka BAO. Nicméně pracovalo i s možností oslovit jakéhokoliv náhodného všímavého diváka.  

více
/

KOKON - site-specific object

Pokud jste se právě ocitli na tomto blogu, pak jste přišli z webu a nebo jste načetli QR code ze štítku u sochy KOKON, která je v areálu Nové Zbrojovky v Brně.  ODHALENÍ SOCHY PROBĚHLO 21.4. 2023 v 18:00 hodin.  Akce proběhla za podpory Industra Art a Brno Art Week.

více
/

BRAIN OFF výstava BRNO

Přestože se dosud mohlo zdát, že někdy ve svém okouzlení formální dokonalostí zachází umělec až příliš daleko, od vycizelovaných forem například svého dřívějšího sofistikovaného cyklu „Metamorfóz“ jako by se teď navracel k tvůrčímu vyjádření oné prapůvodní archetypální podstaty věcí. Snaha postihnout ty elementární prvky, z nichž je utvářen tento svět - a jeho podstatu plnou protikladů, se promítá také do malířské práce, zejména té využívající k zobrazení polarity monochromní škály odstínů bílé, šedé a černé.

více
/

ANONYMNÍ

PSÁNO V DOBĚ ROUŠKOVÉ. Vlastně až teď mi dochází, jak tato má starší práce předvídala dobu, jenž pozvolna přicházela a nyní je vidět v celé své kráse. Nemám ambice tvořit umění reagující na politické dění, ale je podvědomou vlastností každého člověka, natož umělce, odrážet tyto zkutečnosti, ať jsou veselé či nikoliv. Hlava s názvem Anonymní portrét je tím důkazem, že tomu tak je.

více
/

KATALOG

Dva útlé katalogy s díly Gabriela Bardona. V elektronické verzi zašlu na vyžádání e-mailem.  

více
/

TRANSFORMACE v INDIGES

Výstava, která proběhla v lednu 2019 v galerii INDIGES, byla samostatným přehledem práce posledních dvou let. Přesto, že jsme zde mohli vidět převážně objektovou tvorbu, bylo zde i několik obrazů větších formátů. Galerie INDIGES je černobílý prostor ateliérového charakteru, kde díla krásně sedla. K příjemnému průběhu akce přispěla hojná návštěvnost lidí a svižné tóny hudební dvojce,  vystupující pod názvem Swing Pigs. Prohlédněte si vybraná fota z výstavy.

více