KOKON - site-specific object

KOKON - site-specific object


KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object
KOKON - site-specific object

Pokud jste se právě ocitli na tomto blogu, pak jste přišli z webu a nebo jste načetli QR code ze štítku u sochy KOKON, která je v areálu Nové Zbrojovky v Brně. 

ODHALENÍ SOCHY PROBĚHLO 21.4. 2023 v 18:00 hodin. 
Akce proběhla za podpory Industra Art a Brno Art Week.Video, které doprovázelo slavnostní odhalení a které dokresluje celý proces a vznik díla:
VIDEO MŮŽETE VIDĚT ZDE

Reportáž o ocelovém objektu KOKON v celém kontextu Nové Zbrojovky.
REPORTÁŽ ZDE

ANOTACE
ocelového objektu KOKON
.

Ocelový objekt s názvem KOKON je bytostným příkladem proměny. Odkazuje
na její důležitost v různých oblastech našeho bytí, lidského myšlení a
vnímání světa okolo nás. Propletené ocelové pruty jsou metaforickým
znázorněním onoho cyklení, neustále se měnící situace a možné předzvěsti
našeho vývoje. Připomíná nám tak důležitost proměny jako takové,
pomíjivost minulosti a její přeměnu v něco nového.

Celý koncept, idea, materiálové i prostorové pojetí objektu vedou diváka
k vnímání KOKONU jako site-specific objektu. Jehož významové vrstvy se
opírají o historický kontext lokality Nové Zbrojovky, její stávající
proměnu a novou budoucnost. Gabriel Bardon je uměleckým rezidentem v
ateliérech INDUSTRA LABS, aktivně pracuje s geniem loci transformující
se lokality, kterou fyzicky recykluje a poukazuje tím tak na její
dlouhodobou udržitelnost.
/

NEČEKANÝ PROJEV u Domu umění

NEČEKANÝ PROJEV Objekt vystavený současně s probíhajícím Brno Art Open (BAO) v roce 2019   NEČEKANÝ PROJEV je konceptuální umění s pozitivním záměrem vytvořit vizuálně-ideové překvapení pro diváka BAO. Nicméně pracovalo i s možností oslovit jakéhokoliv náhodného všímavého diváka.  

více
/

KOKON - site-specific object

Pokud jste se právě ocitli na tomto blogu, pak jste přišli z webu a nebo jste načetli QR code ze štítku u sochy KOKON, která je v areálu Nové Zbrojovky v Brně.  ODHALENÍ SOCHY PROBĚHLO 21.4. 2023 v 18:00 hodin.  Akce proběhla za podpory Industra Art a Brno Art Week.

více
/

BRAIN OFF výstava BRNO

Přestože se dosud mohlo zdát, že někdy ve svém okouzlení formální dokonalostí zachází umělec až příliš daleko, od vycizelovaných forem například svého dřívějšího sofistikovaného cyklu „Metamorfóz“ jako by se teď navracel k tvůrčímu vyjádření oné prapůvodní archetypální podstaty věcí. Snaha postihnout ty elementární prvky, z nichž je utvářen tento svět - a jeho podstatu plnou protikladů, se promítá také do malířské práce, zejména té využívající k zobrazení polarity monochromní škály odstínů bílé, šedé a černé.

více
/

ANONYMNÍ

PSÁNO V DOBĚ ROUŠKOVÉ. Vlastně až teď mi dochází, jak tato má starší práce předvídala dobu, jenž pozvolna přicházela a nyní je vidět v celé své kráse. Nemám ambice tvořit umění reagující na politické dění, ale je podvědomou vlastností každého člověka, natož umělce, odrážet tyto zkutečnosti, ať jsou veselé či nikoliv. Hlava s názvem Anonymní portrét je tím důkazem, že tomu tak je.

více
/

KATALOG

Dva útlé katalogy s díly Gabriela Bardona. V elektronické verzi zašlu na vyžádání e-mailem.  

více
/

TRANSFORMACE v INDIGES

Výstava, která proběhla v lednu 2019 v galerii INDIGES, byla samostatným přehledem práce posledních dvou let. Přesto, že jsme zde mohli vidět převážně objektovou tvorbu, bylo zde i několik obrazů větších formátů. Galerie INDIGES je černobílý prostor ateliérového charakteru, kde díla krásně sedla. K příjemnému průběhu akce přispěla hojná návštěvnost lidí a svižné tóny hudební dvojce,  vystupující pod názvem Swing Pigs. Prohlédněte si vybraná fota z výstavy.

více